Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Management în cercetare şi inovare

Evaluarea şi acreditarea ştiinţifică – una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare

Autor: Acad. Valeriu Canţer, Acad. Simion Toma, Dr. hab., conf.cerc. Vitalie Minciună, Dr., conf.cerc. Lucia Bileţchi, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
În anul 1983, revista americană U.S. News&World Report lansează primul(a) rating/ clasament/ierarhizare al(a) instituţiilor de învăţământ superior – America’s Best Colleges [1]. La baza evaluării sunt puse câteva seturi de indicatori, dintre care ponderea principală revine indicatorilor de performanţă în cercetare.

Centrul pentru finanţarea cercetării fundamentale şi aplicative

Autor: Dr. Vasile Grama, director al Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative
Procesul reformei, demarat de actualul Guvern prin Programul intitulat „LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2011-2014”, are ca scop principal schimbarea modului de dezvoltare a ţării. Se urmăreşte tranziţia de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe investiţii, inovaţii şi competitivitate. O simpla înţelegere a scopului dovedeşte că domeniul Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CD&I) trebuie să ocupe un loc aparte în vederea asigurării suportului principal în dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Conceptul şi principiile de structurare a nomenclatorului domeniilor şi specialităţilor ştiinţifice

Autor: Acad. Valeriu Canţer, dr. hab., conf. cerc., Vitalie Minciună
Integrarea Republicii Moldova în spaţiul educaţional, ştiinţific şi tehnologic european impune implementarea grabnică a standardelor internaţionale cu atribuţii la principiile de organizare a domeniilor de referinţă, precum şi de evidenţă statistică în cadrul acestora.

Unele aspecte ale capitalului uman din Republica Moldova. studiu comparativ

Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru, Rodica Cujba, dr. Svetlana Alexeeva
Capitalul uman şi, în special, cel din cercetare, este sursa de bază a dezvoltării ştiinţei, inovaţiilor, nivelului înalt de educaţie şi a culturii în general. În anii 1990, în urma aşa-zisei terapii de şoc a economiei naţionale, în Republica Moldova a dispărut ştiinţa ramurală, iar o bună parte dintre şcolile ştiinţifice s-au autodizolvat.