Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Management în cercetare şi inovare

Ştiinţă performantă în serviciul societăţii

Autor: Gheorghe Duca
În anul 2014 a fost ales preşedintele AŞM. Astfel, programul managerial de activitate pentru viitor se înscrie pe linia continuităţii şi asumării responsabilităţilor în vederea păstrării valorilor şi performanţelor în noile condiţii de modernizare a sferei academice.
Descarcă

Încă o dată despre ştiinţă şi atestarea cadrelor ştiinţifice (în baza informaţiilor privind domeniul economic)

Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraş, membru titular al Academiei Internaţionale de Management, Moscova
Precum se ştie, de mai mulţi ani Republica Moldova se află ferm pe ultimul loc în Europa în privinţa nivelului de dezvoltare economică. Dacă pe timpul guvernării (neo)comuniste (anii 2001-2009), acest fapt era contestat sau obturat de regimul Voronin (fără argumente), astăzi nimeni nu-l mai pune la îndoială, fiind unanim recunoscut. Mai mult decât atât. Aproape toată lumea s-a împăcat cu starea de înapoiere cronică a statului.
Descarcă

Conceptul de „Doctorat industrial” din perspectiva pregătirii specialiştilor

Autor: Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Ştefan Tiron, UnASM
O multitudine de factori convergenţi şi complementari, cu un mare potenţial de impact, justifică amploarea şi consecvenţa preocupărilor pentru instituirea şi valorificarea doctoratului industrial.
Descarcă

Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice

Autor: Dr., conf. univ. Vsevolod Arnaut, M.cor., prof. univ. Constantin Gaindric, Dr., conf. univ. Florin Damian, Dr., conf. univ. Galina Magariu, Dr. hab. Iurie Rogojin, Iulian Secrieru, Tatiana Verlan, M. cor., prof. univ. Nicolae Vulpe
Procesele ce au menirea de a asigura o repartiţie meritocratică a fondurilor limitate acordate cercetării sunt permanent în atenţia cercetătorilor din întreaga lume. Există o gamă largă de abordări, în care se utilizează metode mai mult sau mai puţin
generale, însă mai frecvente sunt cele specifi ce domeniului şi/sau ţării.
Descarcă

Evaluarea ştiinţei moderne: cu –metrii vechi şi/sau noi?

Autor: Drd. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Diversitatea -metriilor [1]
Sfera cercetării-dezvoltării se confruntă cu numeroase provocări ale societăţii moderne. Trecerea de la formatul print al publicaţiilor ştiinţifice la cel electronic anunţă cu claritate că viitorul ştiinţei va fi depozitat în format electronic (e-Science) [2], iar accesul deschis la informaţia ştiinţifică în formatul respectiv reprezintă cea mai efi cientă modalitate de gestionare a ştiinţei şi de asistenţă în procesul decizional [3].
Descarcă

Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013

Autor: Academician Valeriu Canţer, academician Simion Toma, dr. hab., conf. cerc. Vitalie Minciună, dr., conf. cerc. Lucia Bileţchi
Evaluarea şi ierarhizarea (clasificarea) instituţiilor de învăţământ superior şi celor de cercetaredezvoltare au devenit deja un fenomen obişnuit atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional. Acestea rep rezintă o sursă importantă de documentare pentru factorii decizionali privind finanţarea organizaţiilor, antrenarea lor în proiecte şi programe academice şi de cercetare, precum şi structurarea sistemului educaţional.
Descarcă

Reformarea cercetării ştiinţifice –imperativ acut al societăţii

Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Nivelul de dezvoltare a oricărei societăţi este determinat în mod primordial de capacitatea intelectuală a oamenilor de a răspunde provocărilor timpului. Echilibrul între problemele societăţii şi soluţiile aferente, pe durata evoluţiei civilizaţiei umane, a fost asigurat de elitele intelectuale.
Descarcă

Aspecte privind performanţa inovaţională a Republicii Moldova (în baza studiului innobarometru 2010)

Autor: Dr., conf. univ. Eduard Hîrbu, Academia de Studii Economice din Moldova
Gestiunea activităţilor de inovare, atât la nivel de întreprindere (microeconomic), cât şi la cel naţional şi internaţional (macroeconomic şi mondoeconomic/regional), presupune o cunoaştere temeinică a acestora.
Descarcă

Sistem analitic informaţional pentru managementul activităţii de cercetare

Autor: Cerc. Adrian Ciobanu (IIT, AR); Dr. hab. Svetlana Cojocaru (IMI, AŞM); M. cor. al AŞM, Constantin Gaindric (IMI, AŞM); Dr. Galina Magariu (IMI, AŞM); M.cor. al Academiei Române, Horia N. Teodorescu (IIT, AR); Cerc. Tatiana Verlan (IMI, AŞM)
1. Introducere
Fiecare generaţie de oameni are parte de propria revoluţie tehnologică. Incontestabil, cea pe care o trăieşte societatea de azi este marcată de implementarea la scară largă a tehnologiilor informaţionale. Un termen relativ nou, încadrat în tabloul modern al Societăţii Informaţionale, este cel al datelor de mare volum (Big Data), în creştere exponenţială, practic, în toate domeniile.
Descarcă

De la performanţă în cercetare la teze de doctorat de excelenţă

Autor: Dr. hab. Tatiana Spătaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Proiectul Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” a fost lansat în 2010 de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA).
Descarcă