Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (51), 2018

„Știința și demnitatea, mai presus decât toate!” (
Autor: Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
)
Conferința astrală a fraților Moscalenco (
Autor: Acad. Mircea Bologa
)
Valori basarabene (
Autor: Acad. Victor Spinei, membru de onoare al AȘM
)
Nicolae Botgros – Doctor Honoris Causa al AȘM. Laudatio (
Autor: Autor: Acad. Gheorghe Mustea
)
Kepler și problema A n Corpuri (
Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Elena Cebotaru
)
Diminuarea intensității câmpului fluorescent a doi qubiți pompați laser (
Autor: Dr. Viorel Ciornea, drd. Elena Cecoi, dr. hab. Mihai A. Macovei
)
Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcționale (
Autor: Dr. conf. univ. Aliona Ghendov-Moșanu, dr. conf. univ. Liliana Popescu, dr. Ildico Lung, dr. Ocsana-Ileana Opriș, dr. Maria-Loredana Soran, dr. hab. prof. univ. Rodica Sturza
)
Multivariate spectroscopy analysis for calssification and identification of moldavian matured wine distillates (
Autor: PhD Michail Khodasevich, dr. Elena Scorbanov, Elena Cambur, acad. Boris Gaina
)
Creşterea şi fructificarea pomilor de cătină albă în funcţie de soi (
Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, drd. Ion Cvasov
)
Misterele casei lui Șmacov (
Autor: Drd. Iurie Colesnic
)
Oenologul Petru Ungurean, unul dintre fondatorii Academiei de Științe a RSSM (
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, dr. Iulia Malcoci, dr. Ion Valer Xenofontov
)
„Biografia interioară” a lui Mihai Eminescu (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări (
Autor: Dr. conf. univ. Inga Țițchiev, dr. Lilia Balan
)
Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabie (
Autor: Dr. Adrian Dolghi, dr. conf. cercet. Alina Felea
)
Simion Zamșa, un maestru al jocului artistic (
Autor: Cercet. șt. Vladimir Kravcenko
)
O Doamna între domni: protagonista unei colecții de 31 de cărți (
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, Dr. Ion Valer Xenofontov
)
Școala teologică din Basarabia Țaristă într-o lucrare fundamentală (
Autor: M. c. Demir Dragnev, Dr. Ion Valer Xeonofontov
)
Perspectiva bibliografică asupra deportărilor din RSS Moldovenească (
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, Dr. Ion Valer Xenofontov
)
O redescoperire a sculpturii naționale (
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
)