Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 4 (51), 2018

Eveniment

„Știința și demnitatea, mai presus decât toate!”

Autor: Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Revista „Prelucrarea Electronică a Materialelor”, editată de Institutul de Fizică Aplicată (IFA), și revista „Akademos”, editată sub egida Academiei de Științe a Moldovei au găzduit un șir de materiale despre viața și activitatea cercetătorilor proeminenți ai IFA și AȘM.Descarcă

Conferința astrală a fraților Moscalenco

Autor: Acad. Mircea Bologa
Trecând în revistă mai mult de o jumătate de secol de activitate la Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, sunt copleșit de sentimentul de fericire de a-mi parcurge calea profesională alături de frații academicieni Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco, care au stat la temelia fizicii teoretice din Republica Moldova și semnifică o epocă de aur în dezvoltarea ei.Descarcă

Valori basarabene

Autor: Acad. Victor Spinei, membru de onoare al AȘM
Împovărat de ani și de responsabilități, revin cu smerenie la locurile de care mă leagă sentimente speciale, greu de definit, greu de exprimat.Descarcă

Nicolae Botgros – Doctor Honoris Causa al AȘM. Laudatio

Autor: Autor: Acad. Gheorghe Mustea
Ne face o deosebită plăcere şi onoare să prezentăm astăzi, în faţa Domniilor Voastre, în înaltul for al Academiei de Ştiinţe, meritele speciale ale maestrului Nicolae Botgros, reputat muzician, dirijor, director artistic al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, Artist al Poporului din Republica Moldova.Descarcă

Rolul școlii științifice „Magaraci” în dezvoltarea domeniului vitivinicol moldovenesc

Autor: Acad. Boris Gaina
În 2018, renumitul Institut pentru Viticultură și Vinificație „Magaraci” din Yalta, Alma Mater a științei mondiale și a practicii performante în viticultură și vinificație, a consemnat 190 de ani de la fondare.Descarcă

Matematică şi informatică

Kepler și problema A n Corpuri

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Elena Cebotaru
Au trecut 400 de ani de la lansarea Legilor lui Kepler și aproape 400 de ani de la publicarea lor. Ele au o deosebită importanță pentru înțelegerea mișcării corpurilor cerești și au dat naștere la diverse probleme vitale care rămân nerezolvate până în prezent.Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Diminuarea intensității câmpului fluorescent a doi qubiți pompați laser

Autor: Dr. Viorel Ciornea, drd. Elena Cecoi, dr. hab. Mihai A. Macovei
 Sistemele de qubiți cu puncte cuantice sunt studiate intens în ultimii ani atât sub aspect teoretic, cât și experimental.Descarcă

Știința informației

Filologia din Republica Moldova (2000–2018). O privire (în baza datelor de pe platforma ȘTIU.md)

Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
Despre evaluarea bibliometrică a științelor socioumane. Cercetarea în domeniul științelor socioumane prezintă rezultatele sale în moduri diferite, nu numai prin publicații.Descarcă

Tehnologii

Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcționale

Autor: Dr. conf. univ. Aliona Ghendov-Moșanu, dr. conf. univ. Liliana Popescu, dr. Ildico Lung, dr. Ocsana-Ileana Opriș, dr. Maria-Loredana Soran, dr. hab. prof. univ. Rodica Sturza
Fabricația produselor funcționale cu compuși biologic activi de origine naturală este mai mult decât actuală pentru industria alimentară [1, 2].Descarcă

Zoologie

Date noi despre poziția sistematică a cerbului lopătar uriaș Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) din Pleistocenul superior

Autor: Dr. Roman Croitor
 Cerbul lopătar uriaș (Megaloceros giganteus) este o faimoasă specie iconică din epoca glaciară a Pleistocenului superior, cunoștințele noastre despre acest cerb remarcabil fiind deocamdată incomplete.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI