Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 3 (50), 2018

Eveniment

Limba română, cea mai importantă creație spirituală a neamului românesc

Autor: Autor: Acad. Gh. Duca, acad. I. A. Pop

Cultura naţională şi provocările globalizării

Autor: Acad. Eugen Simion
Domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei,
prieteni, vorbitori de limba română,
Vă felicit, înainte de orice, de ziua limbii române, limba noastră comună.
Descarcă

Societatea cunoaşterii

Cooperarea multiaspectuală dintre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Republica Moldova

Autor: Igor Serotilă, Elena Mârzac
Autorii prezentului articol examinează evoluția relațiilor dintre NATO și Republica Moldova și prezintă o analiză a cooperării bilaterale, precum și a rezultatelor științifice obținute în cadrul programului nominalizat.Descarcă

Știința informației

Noi resurse lingvistice computaționale în managementul dezastrelor sociale

Autor: Dr., conf. univ. Mircea Petic
Istoria cercetărilor în domeniul procesării limbajului natural este comparabilă cu cea a calculatoarelor, dovedind în timp un interes sporit din partea oamenilor de știință, iar edificarea Societăţii Informaţionale se constituie într-un catalizator al fenomenului dat.Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Recent Progress in GaN-based Terahertz Sources: a review

Autor: Prof. Dr. Vadim Sirkeli
Terahertz (THz) waves refer to the electromagnetic radiation in the frequency range from 0.1 to 10 THz, which corresponds to the wavelengths from 3 mm to 30 µm, respectively [1].Descarcă

Geografie

Podișul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG

Autor: M. c. Maria Nedealcov, Dr. Valentin Răileanu, Dr. Liviu Apostol, Dr. Tatiana Adamenko
Cunoașterea variabilității spațiale a regimului termic și pluviometric, în contextul schimbărilor climatice, prezintă un interes deosebit la etapa actualăDescarcă

Științe chimice

Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes

Autor: PhD Elena Mihaela Pahontu, PhD Donald Poirier, Academician Aurelian Gulea
Cancer is one of the most aggressive diseases of mankind [1]. The uncontrolled proliferation of the tumour cells is their specific feature [2].Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova

Autor: Conf. univ. Gh. Pripa
Actualmente, umanitatea se confruntă cu mai multe probleme acute, precum epuizarea surselor de carburanţi şi a apei potabile sau creşterea concentraţiei de gaze cu efect de seră din care rezultă încălzirea globală.Descarcă

Științe economice

Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Rodica Perciun, Dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
Una dintre problemele principale cu care s-a confruntat omenirea de-a lungul dezvoltării sale a fost problema securității alimentareDescarcă

Studiu empiric asupra relațiilor dintre guvernanța corporativă și controlul intern

Autor: Dr., conf. univ. Aliona Bîrcă
Trăsăturile actuale ale guvernanței corporative simbolizează rezultatul evoluției științei economice și, nu în cele din urmă, a științelor de gestiune.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI