Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Științe biologice

Cercetări ecologice la Institutul unificat de cercetări nucleare din Dubna

Autor: Inga Zinicovscaia, Institutul de Chimie al AŞM, Institutul Unifi cat de Cercetări Nucleare, Dubna, Federaţia Rusă
Problemele de mediu, inclusiv încălzirea globală, poluarea apei, aerului, solului sunt subiecte majore de discuţie atât la nivel global, cât şi local, activitatea antropogenă fiind principala sursă de contaminare a mediului ambiant cu metale grele.
Descarcă

Contribuţia naturaliştilor româneşti la dezvoltarea ecologiei

Autor: Memb. cor. al AŞM Ion Dediu, director onorific viager al Institutului de Ecologie şi Geografie
O contribuţie esenţială la cunoaşterea comportamentului organismelor vii în natură, la geneza şi evoluţia ecologiei ca ştiinţă sinbiologică au adus savanţii naturalişti români pe care, cu siguranţă, îi putem considera precursorii ştiinţei ecologice naţionale. Dar, probabil că primii care au scris despre natura spaţiului geografic românesc au fost câţiva gânditori naturalişti şi istorici greci.
Descarcă

Conferintele internationale în materie de chimie ecologica identifica solutii pentru problemele mediului

Autor: Dr., conf. univ. Viorica Gladchi, dr. Lidia Rromanciuc
Deşi degradarea mediului ambiant şi poluarea intensivă a acestuia, potrivit opiniei publice, în mare parte este provocată de industria chimică şi se asociază cu ştiinţa numită chimie, totuşi anume chimiştii, mai ales in ultimii 30 de ani, propun modalităţi şi procedee pentru soluţionarea complexă a problemelor naturii înconjurătoare, pentru ameliorarea şi prevenirea vicierii habitatului şi a condiţiilor de trai, inclusiv a aerului, solului, apei.
Descarcă

Conferinţele internaţionale în materie de chimie ecologică identifică soluţii pentru problemele mediului

Autor: Dr., conf. univ. Viorica Gladchi, dr. Lidia Romanciuc
Deşi degradarea mediului ambiant şi poluarea intensivă a acestuia, potrivit opiniei publice, în mare parte este provocată de industria chimică şi se asociază cu ştiinţa numită chimie, totuşi anume chimiştii, mai ales in ultimii 30 de ani, propun modalităţi şi procedee pentru soluţionarea complexă a problemelor naturii înconjurătoare, pentru ameliorarea şi prevenirea vicierii habitatului şi a condiţiilor de trai, inclusiv a aerului, solului, apei.
Descarcă

Biosinteza enzimelor lipolitice de către pseudomonas CNM-PSB, microflora satelit a Dunaliella salina

Autor: Dr., conf. univ. Victor Croitoru, Acad. Valeriu Rudic
1. Prefaţă
Enzimele lipolitice joacă un rol important în metabolismul lipidic al prokaryotelor şi eukaryotelor. Aceste enzime contribuie la transferul lipidelor de la un organism la altul, de la plante la animale, iar de la animalele inferioare la cele ierarhic situate
mai superior.
Descarcă

Cultura florii-soarelui (Helianthus annuus l.). Repere istorice

Autor: M. cor. Maria Duca, Dr. Constantin Manolache, Rodica Chilari
Floarea-soarelui este considerată una dintre cele mai profitabile culturi de câmp. Având un spectru larg de utilizare, ea nu numai că reprezintă o soluţie în aprovizionarea cu ulei vegetal, ci şi aduce o mare contribuţie la creşterea producţiei de albumine, a produselor organice şi minerale.
Descarcă

Ştiinţă şi societate: percepţii, estimări, aşteptări

Autor: dr. Valeriu Mîndru
În unul din numerele anterioare ale revistei Akademos (nr.3 (18), 2010) prezentasem o sinteză a principalelor rezultate ale investigaţiei sociologice „Reforma în sfera ştiinţei şi inovării”, realizată de Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe.Descarcă

Paradigme noi în cercetarea chimică

Autor: acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române
Anul 2011 a fost declarat de Organizaţia Naţiunilor Unite, la iniţiativa IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) susţinută de UNESCO, drept Anul International al Chimiei. Acesta este un bun prilej de a arunca o privire asupra imaginii de ansamblu a chimiei ca ştiintă, la inceputul secolului 21 şi asupra tendinţelor actuale şi de perspectivă. Titlul articolului de faţă sugerează că în ultimul timp chimia nu s-a dezvoltat doar printr-un process evolutiv ci s-a produs o adevarată revolutie, din care au rezultat concepte şi paradigme noi.
Descarcă

Chimia la interfaţa timpurilor

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, Preşedintele Societăţii de Chimie din Republica Moldova
Declarând 2011 Anul Internaţional al Chimiei, ONU urmăreşte să aducă în atenţia lumii marile realizări ale chimiei şi contribuţia acestora la prosperarea societăţii umane. Prin intermediul acestui articol, noi ne propunem să punem în evidenţă cele mai importante succese ale chimiei autohtone şi rolul pe care îl joacă aceasta în viaţa cotidiană.
Descarcă

Chemistry, our life, our future

Autor: Professor Nicole J. Moreau: President, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)