Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Finanţarea ştiinţei

Ion Moraru şi cromaticile sale din Moldova şi SUA

Autor: T. Stavilă
Recent, în aprilie anul curent, la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” al Uniunii Artiştilor Plastici, s-a deschis expoziţia personală a pictorului Ion Moraru, sala fiind arhiplină de admiratorii creaţiei sale.Descarcă

Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu comparative regional

Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru, Rodica Cujba, Dr. Svetlana Alexeeva
Progresul ţărilor dezvoltate a adus la formarea unei noi economii – economia cunoaşterii. Baza economiei noi o constituie capitalul uman.
Descarcă

Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi inovării

Autor: Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al A.Ş.M.; Vitalie Boian, şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate a CSŞDT al A.Ş.M.
Finanţarea ştiinţei şi inovării În conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 258-XVI din 23.11.2007, fi nanţarea prevăzută pentru anul 2008 la compartimentul Ştiinţă şi inovare a fost în valoare de 340,4 mil. lei, la compartimentul Învăţământ - 6,5 mil. lei şi la compartimentul Investiţii capitale - 53,7 mil. lei, în total - 400,6 mil. lei, ceea ce constituie 0,7 la sută din produsul intern brut al ţării, inclusiv 25,5 mil. lei venituri din mijloacele speciale şi din Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei.Descarcă

Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании науки

Autor: Акад. АН Молдовы Исаак Берсукер. The University of Texas at Austin, U.S.A.
Огромные достижения науки и ее роль в развитии научно-технического прогресса человеческого общества в настоящее время общепризнанны и не ставятся под сомнение.Descarcă

Finanţarea ştiinţei şi valorificarea mijloacelor publice în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 Raportul CSŞDT

Autor: Acad. T. Furdui, Prim-vicepreşedinte al A.Ş.M.
Repartizarea alocaţiilor bugetare pe programe de stat (mii lei)Descarcă