Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Strategii şi politici

Preeminența dreptului și securitatea juridică la adoptarea Codului educației și amendarea Codului cu privire la știință și inova

Autor: Dr. hab., prof. cercet. V. Balmuș
Este cert că principiile preeminenței dreptului și a securității juridice se aplică raporturilor juridice de diferit nivel: internațional, regional și intern (național).Descarcă

Concepția reformării sferei științei și inovării

Autor: -
Academia de Științe a Moldovei în baza Strategiei de cercetare-dezvoltare a elaborat proiectul concepției reformării sferei științei și inovării, care prevede reformarea sistemului actual de administrare a cercetării prin ajustarea regimului juridic al acestuia la rigorile
Spațiului European de Cercetare.Descarcă

Ştiința Moldovei la răscrucea reformelor

Autor: Acad. Ion TIGHINEANU
Actualmente suntem la răscruce. E răscrucea reformelor, ceea ce reprezintă de fapt o cumpănă, o încercare pentru noi toţi. Este foarte important să demonstrăm o abordare constructivă, înţeleaptă.Descarcă

O nouă reformă după un deceniu de management academic

Autor: Acad. Gheorghe Duca
S-au împlinit deja 10 ani de la elaborarea și implementarea Codului cu privire la știință și inovare care a asigurat ultima reformă consistentă a domeniului cercetării.Descarcă

Critică şi (re)construcţie în discursul istoric.

Autor: Academician Alexandru Zub Academia Română - Filiala Ia;i Institutul de Istorie A. D. Xenopol
Doresc a mulţumi, mai întâi, cordial, pentru invitaţia de a vorbi astăzi, într-un cadru atât de solemn, pe o temă de istoriografie, aleasă anume din aria mea de specialitate [1]. Este un prilej deosebit de onorant, pentru care vă sunt recunoscător la toţi, colegi de breaslă şi factori de răspundere academică deopotrivă.
Descarcă

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepţii şi atitudini ale populaţiei

Autor: Dr., conf. cerc. Valeriu Mîndru, Dr., conf. univ. Aurelia Peru-Balan, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană a fost declarată drept prioritate a politicii interne şi externe a statului atât de guvernarea actuală, cât şi de cea precedentă.Descarcă

O nouă platformă strategică pentru comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion GUCEAC
Ştiinţa are un impact direct şi semnificativ asupra progresului social. Ipoteza respectivă este valabilă şi pentru Republica Moldova, unde în ultimul timp această problemă a devenit un subiect de discuţii aprinse nu numai în mediul savanţilor, ci şi în dezbaterile parlamentare, în şedinţele guvernului, în mass-media, în discursurile unor experţi naţionali şi internaţionali etc.
Descarcă

Conceptul de cercetare şi inovare responsabilă reflectat în programul „Orizont 2020”

Autor: Dr. Veaceslav Kulciţki, Consiliul Consultativ de Expertiză
Este binecunoscut faptul că Uniunea Europeană promovează cu fermitate activităţile de cercetare-inovare prin intermediul acţiunilor colaborative. Pentru actorii implicaţi în procesele investigative nu este nou efectul benefic al acestei abordări, independent de dimensiunea ei.
Descarcă

Un an de la asocierea la Programul Cadru 7: de la aprecieri la oportunităţi

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Drd. Sergiu Popcescu
În data de 11 octombrie 2011, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind asocierea Moldovei la Programul Cadru 7 al UE pentru cercetare (PC7). Ca rezultat, începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova a devenit în mod oficial ţară asociată la PC7, alături de Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Insulele Feroe, FRIM, Islanda, Israel, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveţia şi Turcia.
Descarcă

Diaspora Academică „Nobel Forum“

Autor: Dr. Victor Croitoru, preşedinte, drd. Oxana Samoteeva, vicepreşedinte Diaspora Academică „Nobel Forum” Stockholm, Suedia
Diaspora Academică „Nobel Forum” reprezintă Regatul Suediei în Diaspora Network [1] – platforma de comunicare sub auspiciul Academiei de Ştiinţe a Moldovei menită să ofere suport multilateral diasporei academice a Republicii Moldova
Descarcă