Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Etnografie şi etnologie

Cromatica tradiţională din arealul carpatodanubiano- pontic în context mondial

Autor: Dr. hab. Zina Şofransky
Arta cromatică autohtonă, apărută în vremuri preistorice, există în limite mai restrânse şi în zilele noastre. În paralel cu arta ornamentală, s-a născut şi partea ei componentă – cromatica populară – bazată, mai ales, pe sursele tinctoriale naturale de
provenienţă vegetală, animală şi minerală.
Descarcă

Arhitecrura vernaculară în piatră din Republica Moldova- o redescoperire a fenomenului

Autor: Eugen BÂZGU, Mihai URSU
Mărturiile istoriei ne confirmă că arhitectura autohtonă în piatră s-a constituit în antichitate prin construcţii citadine şi sacre. Însă, ca fenomen artistic de o largă răspândire, aceasta a fost descoperită de cercetători abia la mijlocul sec. XX. Pentru a găsi explicaţia acestei situaţii paradoxale ne-am propus să analizăm, în baza cercetărilor de teren şi aDescarcă

Covoarele în contextul patrimoniului cultural al Republicii Moldova

Autor: Dr. Varvara Buzilă
1. Periplul covoarelor moldoveneşti pe mapamond În ultimii ani în ţările Occidentului şi în Statele Unite ale Americii, prin intermediul galeriilor, muzeelor şi colecţiilor personale, a fost inclus în circuitul social un număr impunător de covoare moldoveneşti. Cele de o vechime respectabilă ţesute în spaţiul de la est de Prut sunt numite covoare basarabene (Bessarabian Carpets, Bessarabian Rugs, Bessarabian Kilims) pentru a fi identifi cate mai uşor din ansamblul covoarelor specifi ce Moldovei istorice cu care se aseamănă.Descarcă

Particularităţile creării Muzeului Satului în Republica Moldova

Autor: Mihail Ursu, director general, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Fondarea muzeelor etnografi ce în aer liber a fost una dintre cele mai importante realizări ale muzeologiei secolului al XIX-lea. Acest fenomen s-a produs din necesitatea de a păstra vestigiile, ce reprezentau modul tradiţional de viaţă şi cultura populară a diferitelor popoare, supuse modifi cării de procesul de industrializare şi urbanizare a societăţiiDescarcă