Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Patrimoniu cultural

Credem în izbânda Limbii Române!

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Începând cu anul 2004, când fusesem ales preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, am fost întrebat în repetate rânduri: De ce Academia nu-şi reiterează poziţia în privinţa limbii române?
Descarcă

Nicolae Coţofan – un creator al sintezelor în arta ceramicii contemporane

Autor: Tudor Braga, critic de arte
Nicolae Coţofan, prin limbajele plastice, tehnicile şi tehnologiile intrinseci artei contemporane, a reformatat succesiunea tradiţiilor culturale indigene.
Descarcă

Victor Teleucă - scriitor de vază al generaţiei şaizeciste

Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu
Victor Teleucă s-a afirmat în literatura română din stânga Prutului de la chiar prima sa carte – poemul Răscruce ( 1958). El s-a impus atenţiei generale prin această încercare temerară de a exprima nu doar nişte fragmente disparate ale realităţii
timpului, surprinse în poezii lirice aparte, ci de a realiza o panoramă a acelui timp arhicomplicat de după războiul stalinist-hitlerist.
Descarcă

Ion Druţă, poetul sau semnificaţia baladelor lui creştine

Autor: Acad. Mihail Dolgan
În sfârşit, după atâtea îndelungate aşteptări ale cititorului, ceea ce trebuia să se producă – s-a produs: Ion Druţă, cunoscutul romancier, dramaturg şi nuvelist, şi-a pus numele pe o carte întreagă de poezii propriu-zise, intitulată sugestiv şi în duhul
timpurilor răvăşite de astăzi – Îngerul supravieţuirii (Mărturii şi spovedanii).
Descarcă

Grigore Vieru, poetul dimineţii şi al bucuriei solare

Autor: Florentina Narcisa Boldeanu, doctorandă, România
Până în prezent, în Republica Moldova şi România, au fost editate peste douăzeci de studii monografice dezbătând cele mai diverse aspecte ale operei lui Grigore Vieru (1935-2009), poetul cel mai îndrăgit al românilor de pretutindeni... Fapt
unic, care vorbeşte în mod elocvent despre popularitatea fără seamăn a poeziei lui orfeice şi mesianice. Au semnat critici şi istorici literari cu nume, distinşi publicişti şi lingvişti, poeţi şi preoţi de seamă, cărturari şi îndrăgostiţi ai verbului vierean plinDescarcă

Muzeul, societatea şi salvgardarea patrimoniului imaterial

Autor: Dr. hab. Elena Ploşniţă
Muzeul este una din cele mai vechi instituţii de cultură. Cuvântul muzeu a pătruns în limba română abia în secolul al XIX-lea. Totuşi, încă Dimitrie Cantemir îl folosise în Hronicul Vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor (Petersburg, 1717).
Descarcă

Paul Goma cu altă imagine artistică a basarabeanului

Autor: Dr. conf. univ. Aliona Grati
Basarabeanul din romanele lui Paul Goma se dovedeşte a fi total diferit de personajele cu mentalităţi formatate, resemnate, senine, evlavioase ale canonului literar instaurat după refluxul realismului socialist. Considerăm că, la un palier, basarabenii extravertiţi ai romanului Din calidor constituie o replică şi o alternativă serioasă la galeria de personaje mioritice canonizate la un anumit moment în literatura dintre Prut şi Nistru.
Descarcă