Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Cercetarea în 2014

Științe Umanistice și Arte

Autor: Dr. hab. Aurelian Dănilă, Coordonatorul Secției Dr. Mariana Bagrin, Secretarul științific al Secției
În perioada de referinţă, activitatea Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de ŞtiinţeDescarcă

Secția Științe Sociale și Economice

Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Coordonatorul Secției
În anul de referinţă, activitatea Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a fost focalizată asupra aprofundării cercetărilor științifice de profil și eficientizării aplicabilității practice a rezultatelor investigațiilor efectuate.
Descarcă

Secția Științe Agricole

Autor: Academician Boris Gaina, Coordonatorul Secției, Dr. Gheorghe Tudorache, Secretarul științific al Secției
Anul 2014 a fost unul important pentru sfera ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar, semnificaţia acestuia fiind determinată de necesitatea concentrării eforturilor în vederea finalizării cu succes a proiectelor de cercetare pentru perioada anilor 2011 – 2014, de participarea activă la concursul proiectelor ştiinţifice instituţionale pe perioada anilor 2015 – 2018.
Descarcă

Secția Științe Medicale

Autor: Academician Stanislav Groppa, Coordonatorul Secției, Membru corespondent Viorel Prisacari
Secția Științe Medicale a AȘM cuprinde 9 instituții de cercetare în care activează 467 de cercetători științifici, inclusiv 7 membri titulari, 6 membri corespondenți, 85 de doctori habilitați și 197 de doctori în medicină.
Descarcă

Secția Științe Inginerești și Tehnologice

Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi, Coordonatorul Secției
Activitatea Secţiei Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM în anul 2014 a fost centrată pe elaborări de noi materiale şi tehnologii, produse soft, dispozitive şi instalaţii pentru relansarea bazei industriale, eficientizarea complexului energetic, asigurarea securităţii energetice, antiseismice şi ecologice, elaborarea de scenarii şi strategii de dezvoltare a complexului
energetic, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniile de profil ale SŞIT
Descarcă

Secția Științe Naturale și Exacte

Autor: Academician Aurelian GULEA, Conducătorul Secției
În anul 2014, eforturile cercetătorilor din cadrul a 12 instituții, inclusiv 9 institute academice, 3 instituții de profil ale Ministerului Educației, cu un potențial științific de 1 500 de cercetători, au fost axate pe efectuarea cercetărilor științifice în cadrul a 5 direcții strategice și realizarea a 390 proiecte.
Descarcă