Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Inovare şi transfer tehnologic

Finanţarea venture a activităţii inovaţionale: reglementări juridice

Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, Dr. hab., prof. cerc. Gheorghe Iliadi, Dr. Anatolii Bucatînschi
Ştiinţa, inovaţia, produsele intelectuale sunt recunoscute astăzi peste tot ca factori decisivi ai creşterii economice, elemente indispensabile ale strategiilor politice, întrucât la nivelul gestionării macroeconomice se impune interdependenţa între posibilitatea economiei naţionale de a incorpora inovaţiile în activitatea economică şi gradul de competitivitate pe pieţele mondiale.Descarcă

Strategia inovării

Autor: Dr. Ghenadie Cernei
Revoluția cunoștințelor în societatea contemporană a generat un fenomen inedit – economia bazată pe cunoaștere, în care cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea – sistemul CDI – reprezintă factorul determinant ce asigură progresul socio-economic durabil şi creşterea competitivităţii unei ţări pe plan internaţional. Din toate elementele pertinente unui sistem CDI, procesul de inovare are cel mai mare impact economic, fiind etapa finală a unui întreg şir de acţiuni ştiinţifice.Descarcă

Ştiinţa şi inovarea, pilonii dezvoltării durabile a economiei

Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
În ultimele două secole omenirea a înregistrat un progres care putea fi cu greu de imaginat anterior. În acest interval de timp, neglijabil din perspectiva evoluţiei omului şi a civilizaţiei umane, realizările care descriu calitatea vieţii, dar şi infl uenţa omului asupra naturii au cunoscut o dezvoltare exponenţială.Descarcă

Ingineria fononică şi conductibilitatea termică de reţea în nanostructurile multistratificate şi în grafen

Autor: Dr. conf. cerc. Denis Nica
Miniaturizarea impetuoasă a dispozitivelor electronice în domeniul nanometric (cu dimensiuni spaţiale caracteristice de ordinul milionimilor de milimetru), majorarea densităţii chip-urilor microşi nanoelectronice, precum şi a vitezei lor de funcţionare, fac prioritară problema dirijării eficiente a fluxurilor de căldură în dispozitivele respective.
Descarcă

Modelul elicei triple şi valorificarea rezultatelor cercetării prin inovare

Autor: Florin Gheorghe Filip, Nicolae Vasiliu
În urmă cu patru decenii, când se punea problema dezvoltării cercetării ştiinţifi ce în Göteborg (al doilea oraş ca mărime din Suedia), se putea auzi replica „La ce bun, doar avem marile şantiere navale?” Acest episod a fost relatat de către prof. Lars Nordeström de la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Göteborg cu ocazia conferinţei intitulate „Către societatea bazată pe cunoaştere. Experienţa ţărilor scandinave”, desfăşurată la Göteborg, în perioada 14-15 noiembrie 2005.
Descarcă

Metamorfozele utilizării undelor electromagnetice milimetrice în medicină. Mit sau realitate

Autor: Dr.hab. Anatol Rotaru, profesor universitar
Este imposibil să prezinţi, fi reşte, într-un articol mărginit în spaţiu, problemele ce vizează undele milimetrice sau, cum li se mai spune, undele de frecvenţă extrem de înaltă, utilizarea lor în interacţiune cu mediile biologice în general şi aplicarea în cercetarea şi practica medicală modernă Descarcă