Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Eveniment

Valorile creştine şi politica

Autor: Prof. Doctor Emil Constantinescu (preşedinte al României 1996-2000)
Viaţa mea a fost profund influenţată de două personalităţi care mi-au marcat primii paşi şi apoi devenirea spirituală: preotul care m-a botezat la Tighina şi naşul meu de botez. Primul, părintele Ţepordei, a ispăşit ani grei de închisoare în Siberia şi apoi în România, iar naşul meu, fostul decan al Facultăţii de Teologie ortodoxă de la Chişinău, Constantin Tomescu, a petrecut 18 ani în închisorile comuniste din România.
Descarcă

Adrian PĂUNESCU, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

... trăiesc, mă îmbolnăvesc, mă vindec, lucrez, visez şi scriu în limba română, limba în care, atunci când voi muri, îmi voi încredinţa sufletul lui Dumnezeu, să facă El ce crede cu acest suflet, pentru mai binele românilor de pretutindeni.
Doamne, ocroteşte-i pe români!Descarcă

O dragoste shakespeariană dezlănţuită în lanţuri (sau Nicolae Dabija în ipostază de romancier)

Autor: Acad. Mihai Dolgan
Ispititoare sunt sirenele publicisticii de atitudine pentru orice artist al cuvântului, dar mai ales în cazurile când acesta atacă problema arzătoare de interes naţional, inclusiv o tematică social-politică pusă pe muchie de cuţit, atâta amar de timp interzisă.Descarcă

Hidronimia Republicii Moldova domeniu si obiect de cercetare interdisciplinară

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Preliminarii. Republica Moldova dispune de un sistem hidrografic destul de bogat şi variat în ceea ce priveşte apele de suprafaţă şi de adâncime. Prin anchete de teren şi din surse cartografice, pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, au fost înregistrate peste 10.000 de obiecte hidrografice: râuri, râuleţe, pâraie, lacuri, bălţi, iezere, heleşteie, iazuri, fântâni, izvoare etc.Descarcă

Cuvânt de adio pentru Grigore Vieru

Autor: Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele A.Ş.M.
Îndoliată familie VIERU!
Dragi compatrioţi! Descarcă

Cronos „AKADEMOS”

16 iunie 2006. În sala de protocol a A.Ş.M., a fost semnat Acordul şi Protocolul de Asociere pentru Colaborare Ştiinţifi că şi Tehnică în domeniile inovaţiei şi transferului tehnologic între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Parcul Ştiinţifi c din Abruzzo - PSTD’A (Italia).Descarcă

Surse energetice din biomasă

Autor: Tatiana Rotaru
Pentru a cincea oară a avut loc şedinţa de lucru a Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţă şi Business”, fondat în anul trecut de Asociaţia de Cercetare (MRDA) în cooperare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Agenţia pentru Ino vare şi Transfer Tehnologic a A.Ş.M.Descarcă

Alocuţiunea Domnului Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, la Asambleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Astăzi, dumneavoastră aveţi a realiza o muncă mare. Dumneavoastră apreciaţi calea parcursă într-un an. Vi s-a prezentat un raport detaliat al conducerii alese de dumneavoastră, în care sunt trasate noi repere strategice. Atmosfera în care se desfăşoară acţiunea de astăzi, transparenţa şi reprezentativitatea Asambleei însăşi constituie, desigur, un mare pas înainte.Descarcă

Ordinul “Socrate” conferit unui savant moldovean de excepţie

Comitetul de nominalizare al Asambleei Europene de Business (EBA, Oxford, Marea Britanie) i-a conferit academicianului Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, distincţia internaţională – „Ordinul Socrate” - pentru contribuţie personală la dezvoltarea intelectuală a societăţii contemporane. Această decoraţie simbolizează cea mai înaltă recunoştinţă a performanţelor atinse de un savant în domeniul de activitate profesională.Descarcă

Academia de Ştiinţe în lumea modernă: rolul şi structura

Ţările industrial dezvoltate îşi datorează în mare măsură prosperitatea realizărilor ştiinţifice ale sec.XX în domeniul sănătăţii, agriculturii, tehnicii etc. Populaţia Pământului, în special a ţărilor în curs de dezvoltare, se află în aşteptarea unor realizări pe potrivă şi în sec. XXI.Descarcă