Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Geografie

Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Agricultura, ramura de bază a economiei naţionale, se confruntă, ca şi în ţările Uniunii Europene, de altfel, cu serioase provocări de mediu, principalele dintre acestea fiind: deficitul şi competiţia pentru resursele de apă, schimbările climatice şi lipsa strategiilor de adaptare către aceste schimbări, la nivel local şi regional.
Descarcă

Un produs ştiinţific performant: Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova”

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Elaborarea unui Atlas în baza Sistemelor Informaţionale Geografice (SIG) reprezintă o tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea modernă, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în multiple activităţi practice.
Descarcă

Schimbarea climei în Republica Moldova în perioada observaţiilor instrumentale

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM
La etapa actuală, variaţiile în starea medie a climei reprezintă una din problemele principale legate de modificările de mediu.
Descarcă