Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Aniversări

Profesorul şi cercetătorul autentic. Doctorul în istorie Valentin BURLACU la 60 de ani

Autor: Dr. hab. Nicolae ENCIU, Dr. Ion Valer XENOFONTOV
Activitatea polivalentă a profesorului Valentin Burlacu se manifestă pe parcursul a circa patru decenii în trei domenii conexe: didactică, ştiinţifică şi managerială.
Descarcă

Fizica şi pedagogia ca mod de a fi. Academicianul Alexei Simaşchevici la 90 de ani

Anul 2019 vine în viaţa academicianului Alexei Simaşchevici cu o semnificație aparte. Distinsul om de ştiinţă rotunjeşte frumoasa vârstă de 90 de ani – o viaţă împlinită şi trăită cu har. În plus, neobositul cercetător numără 65 de ani de activitate pedagogică şi ştiinţifică continuă, prolifică şi fructuoasă.
Descarcă

Contribuţii la ecologia umanităţii. Membrul corespondent al AŞM Ion DEDIU la 85 de ani

Autor: M. c. Maria NEDEALCOV, Dr., conf. cercet. Vasile STEGĂRESCU, Dr. Petru BUNDUC, Acad. Andrei URSU, Dr. hab., conf. cercet. Constantin BULIMAGA, Dr., conf. cercet. Anatol TĂRÎŢĂ, Dr., conf. univ. Iurie BEJAN, Dr., conf. cercet. Ghennadi SÎRODOEV, Dr., conf. univ. Petru BACAL, Dr., conf. cercet. Valentin RĂILEANU, Dr., conf. cercet. Ala DONICĂ
La 24 iunie 2019 se împlinesc 85 de ani de la naștere și 62 de ani de activitate științifică, pedagogică și publică a doctorului habilitat în științe biologice, profesorului universitar, membrului corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Ion Dediu, membru titular (academician) al mai multor academii din lume: Academia Internaţională de Cosmonautică (Moscova), Academia Internaţională de Ecologie şi Securitatea Vieţii (Sankt Petersburg), Academia de Ştiinţe din New York (SUA), Academia Ecologică din Ucraina (Kiev), Academia de Ştiinţe ale Naturii din RuDescarcă

Personalitate marcantă a ştiinței şi practicii medicale. Academicianul Gheorghe PALADI la 90 de ani

Autor: Acad. Ion ABABII, Dr. hab., prof. univ. Olga CERNEŢCHI
Academicianul Gheorghe Paladi face parte din promoţia de aur a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, împreună cu profesorii Natalia Cherdivarenco, Alexandru Nacu și regretații profesori: Nicolae Testemiţanu, Vasile Anestiadi, Diomid Gherman, Eugen Maloman, Pavel Bâtcă, Fiodor Chiticari, Victor Gheţeul, Mihail Sandul, Eugen Semeniuc, Anatol Secrieru, Gurii Coşciug, Elizar Covali şi alţii.
Descarcă

Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani

Autor: M. c. Victor MORARU, Dr. hab., prof. Victor JUC
Consemnarea celei de a 85-a aniversări din ziua nașterii academicianului Alexandru Roșca este un frumos prilej pentru a remarca performanțele notabile ale unei vieți dedicate științei.
Descarcă

Savantul care a dus numele neamului său departe în lume. Academicianul Gheorghe GHIDIRIM la 80 de ani

Autor: Academician Ion ABABII
Renumitul chirurg Gheorghe Ghidirim, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Aniversarea ilustrului savant constituie o sărbătoare a medicinei moldovenești, pe care o slujește cu devotament, pasiune și abnegație, promovându-i și înmulțindu-i valorile și tradițiile.
Descarcă

Predestinaţia agrobiologiei. Doctorul habilitat în biologie Valentin Celac la 80 de ani

Autor: Doctor habilitat, profesor universitar Vasile Gh. Grati
Menţionez cu o deosebită plăcere că am avut marea onoare să-mi încep cariera ştiinţifică în doctorantură în Laboratorul de Citologie a Plantelor a Grădinii Botanice a AŞM, sub conducerea academicianului Alexandru Ciubotaru, directorul Grădinii Botanice a AŞM.
Descarcă

Cutreierând lumea cu invarianţii polinomiali. Membrul corespondent al AŞM Nicolae Vulpe la 70 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Alexandru Şubă
Trăind în vremuri care parcă nu au răbdare cu noi, când ziua de mâine devine azi, iar azi devine ieri mai rapid ca oricând, n-am observat cum „timpul a crescut în urma noastră”, vorba poetului, şi iată-ne ajunşi la vârste respectabile. O simplă întoarcere a privirii mă aduce la anul de studii 1973–74, pe când eram student la anul trei USM.Descarcă

Excelenţă în cercetare şi educaţie. Academicianul Ion Ababii la 75 de ani

Autor: Biroul Senatului al USMF „Nicolae Testemiţanu
Academicianul Ion Ababii, rectorul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, a împlinit vârsta de 75 de ani la 11 februarie curent.
Descarcă

O personalitate distinsă a filologiei românești. Dr. hab., Prof. univ. Angela Savin-Zgardan la 60 de ani

Autor: Dr. Inna Negrescu-Babuș
Personalitate de referinţă în filologia românească din Republica Moldova, îndrumător al multor generaţii de studenți, inițiator şi coordonator al unor importante proiecte de cercetare, doctorul habilitat în filologie, profesorul universitar Angela Savin-Zgardan a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani.Descarcă