Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (17), 2010

Drapelul demnităţii noastre (
Autor: Dr. Vlad Mischevca
)
Parcul ştiintifico-tehnologic ca punct de dezvoltare a businessului inovaţional mic si mijlociu (
Autor: Dr. Eugen Staşcov, dr. Nadejda Crasnova, LLM. Iulian E. Iorga
)
Unele consideraţii privind dezvoltarea ştiinţei moderne (
Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru, Rodica Cujba
)
Paradigma ajutorului de stat in conditiile crizei financiare mondiale (
Autor: Dr. Ion Maxim, dr. Victoria Ganea
)
Salvgardarea patrimoniului cultural naţional al Republicii Moldova (
Autor: Dr. Valeriu Gavruc, dr. hab. Gheorghe Postică
)
Salvagardarea patrimoniului cultural imaterial (
Autor: Dr. Varvara Buzilă
)
Diaspora stiintifica pentru dezvoltarea Rpublicii Moldova (
Autor: Doctorand Vitalie Varzari
)
Diaspora intelectuală, ambasador al ştiinţei ţării de origine (
Autor: Interviu cu Jean-Claude Bolay, sociolog, dr. în ştiinţe politice şi cu Gabriela Tejada, dr. în ştiinţe politice, Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne(Elveţia)
)
Al IVlea simpozion de studii Cuhureştene (
Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
)
Recunostinţă prin generaţii (
Autor: Dr. Viorica Răileanu
)
Se numără bobocii. . . la Liceul Academiei de Ştiinîe (
Autor: Galina Filip, director interimar al Liceului AŞM
)
Universitatea AŞM in anul de invăţământ 2009_2010 (
Autor: Dr. hab. Lidia Toderaş
)
Substanţe antibacteriene si antifungice noi din materie primă locală (
Autor: Dr. hab. Viorel Prisacari, dr. Svetlana Buraciov, dr. Ana Dizdari, dr. Victor Ţapcov, dr. hab. Aurelian Gulea, dr. Maria Bârcă, dr. hab. Mihail Bodrug, dr. Maricica Colţun
)
Bazele ştiințifice ale sporirii productivităţii mărului in sistemul superintensiv de cultură (
Autor: M. cor. Vasile Babuc, m.cor. Gheorghe Cimpoeş, dr. conf. Ananie Peştereanu
)
Dialog intercultural: Moldova, Ucraina, Rusia (
Autor: Dr. Dumitru Apetri
)
"Descoperiri monetare" - un grup de cercetare europeană cu participare moldovenească (
Autor: Dr. Ana Boldureanu, dr. Silviu Andrieş-Tabac
)
Orfevrăria antică din Moldova (
Autor: Dr. Liliana Condraticova
)
Pedolog si filozof Dr. hab. Grigore STASIEV la 70 de ani (
Autor: M. cor. S. Andrieş, dr. T. Leah, dr. hab. V. Cerbari, dr. V. Filipciuc, dr. D. Baltenschi
)
57 ani in acelaşi institut Dr. Dumitru BALTENSCHI la 80 de ani (
Autor: M. cor. Serafim Andrieş, dr. hab. Igor Krupenicov, dr. Dumitru Bratco, dr. Tamara Leah, dr. Olga Arhip, dr. Valerian Cerbari, dr. Grigore Stasiev
)
Un economist şi un manager performant Dr. hab. Valeriu DOGA la 60 de ani (
Autor: Colectivul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, A.Ş.M.
)
Un optimist al optimizării tehnico-ştiinţifice Acad. Mircea BOLOGA la 75 de ani (
Autor: M. cor. Ion Tighineanu, m. cor. Leonid Culiuc
)
Medic cu realizări excepţionale Dr. hab. Ludmila EŢCO la 65 de ani (
Autor: Acad. Teodor Furdui, dr. Leonid Chişlaru
)