Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Horticultură

Cercetari orientate la dezvoltarea culturilor bacifere

Autor: Dr. hab. Parascovia Sava
Culturile bacifere se multiplică rapid, cheltuielile capitale investite la înființarea și întreținerea plantațiilor se recuperează repede. Sunt utilizate noi metode agrotehnice de nivel înalt pentru păstrarea producției în stare congelată pe un timp mai îndelungat, se înființează plantații cu soiuri noi, înalt productive și cu fructe calitative.Descarcă

Cultivarea nucului (Juglans regia L.): aspecte biologice și de producție

Autor: Dr. hab. Maria Pîntea, Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Fiind în acelaşi timp o plantă pomicolă, tehnică, forestieră, medicinală, dendrologică şi amelioratoare, nucul este considerat pe bună dreptate una dintre culturile agricole şi ecologice strategice ale economiei naţionale [8, 15]. Atât în Republica Moldova, cât şi în alte ţări, suprafeţele ocupate cu plantaţii comerciale sunt mult mai mici comparativ cu alte specii pomicole.
Descarcă