Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 1(52), 2019

Eveniment

Academia de Ştiinţe a Moldovei, locomotiva proceselor de internaţionalizare a cercetării

Autor: Acad. Ion Tighineanu, preşedinte al AŞM
Domeniile cercetării şi inovării, în urma implementării reformelor, se regăsesc actualmente pe o platformă cu câţiva piloni de bază, rolul fiecărui pilon fiind determinat de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare din 15 iulie 2004 (republicat). Descarcă
Ediţie întreagă e AICI