Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 3 (42), 2016

Premiul național 2015, 2016

Metoda analitică de calcul al rezistenței pereților structurali de beton armat ai clădirilor la acțiuni seismice

Autor: Dr. hab. Anatolie Zolotcov
Dezvoltarea durabilă a unei ţări depinde de mulți factori, inclusiv de capacitatea de combatere a fenomenelor naturale periculoase. Republica Moldova este o ţară cu un nivel înalt al pericolelor naturale, cum ar fi: cutremure de pământ, inundații și subinundații, alunecări de teren, terenuri tasabile ș.a.Descarcă

Managementul, o știință contemporană

Autor: Dr. hab., prof.univ. Constantin Ețco
În perioada de tranziție, după obținerea independenței de stat, standardele de viață în Republica Moldova s-au deteriorat vădit. Cea mai nefavorabilă situație în sectorul sanitar s-a înregistrat în anii 1996–2001.Descarcă

Ontologia litarară a „marginii”: sfâșierile Basarabiei

Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu
În 1988, când am structurat volumul de poezii Cămașa lui Nessos, am inclus în final un ciclu care trebuia să sugereze sfârșitul coșmarului unui periplu prin universul malefic al Utopiei totalitare și o regăsire ontologică în primordiile unui spațiu fundamental. Ciclul se intitula Acasă.Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Utilizarea antigenelor și alelelor grupelor sanguine la marcarea liniilor de tauri

Autor: Dr. hab. Valentin Focșa
Un rol important în ameliorarea raselor de taurine îi revine creşterii în linii. În funcţie de valoarea genetică a taurilor crescuţi în linii şi utilizaţi în însămânţarea artificială se transmit caracterele productive în descendenţăDescarcă

Științe sociale

Regionalizarea serviciilor spitalicești în opinia medicilor și a experților

Autor: Dr. Victor Mocanu, Ilie Volovei, Victor Volovei, Dr. Ion Mocanu
De la mijlocul anilor 1990, Republica Moldova a început să implementeze o serie de reforme importante care au avut drept scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi calităţii serviciilor în vederea sporirii eficienţei şi performanţi sistemului sănătăţii.Descarcă

Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane

Autor: Dr. conf.univ. Mihai Şleahtițchi
Prin mijlocirea unor studii de sinteză publicate, ceva mai devreme, în mai multe reviste de specialitate [1], am atras atenţia asupra faptului că omenirea se mişcă – treptat, dar sigur – în direcţia unui viitor a cărui „scena” socială va fi dominată de jocul alternativelor, cugetul liber, diversitatea interpretărilor.Descarcă

Educaţie

Direcțiile tematice ale cercetării științifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova)

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Ţvircun, Dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Cercetarea pedagogică este considerată astăzi, generic, strategie de reglare şi autoreglare permanentă a sistemului şi procesului de învăţământ, strategie care contribuie substanţial la rezolvarea marilor probleme ale educaţiei [2, p.13].Descarcă

Artă

Mihai Jomir și dialogul culorilor

Autor: Dr.hab. Tudor Stavilă
Cunoaştem câteva categorii de pictori care adoptă diferite opţiuni profesionale în creaţie.
Unii se conformează timpului şi regulilor de a fi „la modă”, realizând lucrări care corespund esteticii postmoderniste.
Descarcă

In memoriam

Fondatorul Politehnicii

Autor: Acad. Ion Tighineanu, Dr. hab. Veaceslav Ursachi
În acest an, comunitatea academică din Republica Moldova și din alte țări celebrează 90 de ani de la nașterea regretatului academician Sergiu Rădăuţanu, savant remarcabil, organizator al cercetării științifice și al învățământului tehnic superior, om politic și de o mare cultură, adevărat patriot al neamului.Descarcă

Noutăţi editoriale

Un Summum fenomenologic al realităților lingivistice

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Prus
Lecturi academice de Ziua Limbii Romane este genericul unei tradiții de pledoarii omagiale consacrate Limbii române la Academia de Științe a Moldovei, unde, pe parcursul anilor, personalități ilustre s-au pronunțat cu poziții memorabile asupra rolului jucat de limba română în afirmarea identității naționale în contextul schimbărilor sociale și politice care marchează profund sfera culturalului și dinamica limbii.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI